REGULAMIN

1. Główne zasady creoGedanii:

- szanujemy siebie i innych

- jesteśmy samodzielni

- odkładamy rzeczy na miejsce

2. W creoGedanii uczniowie:

- mają wybór trzech opcji poznawczych (Self-Access Centers)

- mogą na zajęciach wybrać inne proponowane przez edukatora aktywności

 

3. CreoGedania jest placówką, która nie akceptuje przemocy.

 

W sytuacji, gdy uczeń/ uczennica creoGedanii zachowuje się agresywnie i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych, wprowadzane są przyjęte w placówce formy indywidualnego wsparcia psycho-pedagogicznego realizowane w ścisłej współpracy z rodzicami. Działaniami tymi zajmuje sie zespół psycho-pedagogiczny creoGedanii.

 

Jeśli po ustalonym czasie nie następuje poprawa zachowania dziecka lub nie ma współpracy ze strony rodziców, jesteśmy zmuszeni do rozwiązania umowy.

Zasady funkcjonowania w CreoGedanii

  • Dbamy o przestrzeń wokół siebie – utrzymujemy porządek na całym terenie Gedanii.

  • Nie stosujemy agresji – ani słownej ani fizycznej.

  • W trudnych sprawach szukamy konstruktywnych rozwiązań – bezpośrednia rozmowa osób zaangażowanych z możliwością zwrócenia się po pomoc (mediację) do edukatorów bądź do pedagog/psycholog.

  • W celu zdrowego funkcjonowania dzieci, konieczna jest współpraca między rodzicami, dziećmi i kadrą CreoGedanii we wszystkich aspektach funkcjonowania dziecka w życiu szkoły.

  • Brak współpracy w kwestii zasad panujących w CreoGedanii eliminuje możliwość funkcjonowania dziecka i rodziny w CreoGedanii.

  • Edukatorzy na bieżąco informują rodziców o sukcesach, postępach, ale też o trudnościach w codziennym funkcjonowaniu ucznia/uczennicy, udzielając szczegółowych, konkretnych informacji.

  • Dwa razy do roku przeprowadzana jest też szczegółowa ewaluacja postępów dziecka zarówno w obszarze edukacji jak i relacji interpersonalnych.

  • W przypadku pojawienia się bardziej złożonego problemu lub bardziej nasilonych i powtarzających się incydentów przemocy, wprowadzane są przyjęte w placówce formy indywidualnego wsparcia psycho-pedagogicznego realizowane w ścisłej współpracy z rodzicami. Dziecko i rodzina zostają objęci pomocą psychologiczną nadzorowaną przez zespół psycho-pedagogiczny CreoGedanii. 

  • W sytuacji pojawienia się trudności, których podłoże może mieć charakter neuropsychologiczny, dzieci są kierowane do specjalisty zewnętrznego.

 

Gdańsk ul.Hallera 201

tel. 533 011 544

  • Wix Facebook page
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now