top of page

ZAJĘCIA

- zajęcia programowe od godz. 9.00 do 15.00 lub 16.00

- świetlica dla młodszych dzieci 7.30-9.00 i 15.00-17.00 oraz opieka świetlicowa w ferie zimowe

- codzienne zajęcia sportowe na terenie 7 hektarów KS Gedania 1922

- pisanie własnych książek i programowanie w j. angielskim w oparciu o grę Minecraft

- matematyka interdyscyplinarnie

- chemia i fizyka w laboratorium

- szkoła bez ocen, bez podręczników, bez zadań domowych

- zajęcia projektowe

- j. angielski i j. niemiecki od 1 klasy

- koła zainteresowań

- swobodna zabawa  w planie

- grupowe kręgi empatyczne i uważności

- zajęcia z dobrostanu i edukacji seksualnej

- opieka zespołu psychologiczno-pedagogicznego

IMG_6387.JPG

Nasze dzieciaki z założenia mają codziennie cieszyć się swobodą na 7 hektarach KS Gedania 1922. Zajęcia prowadzone przez zaangażowanych pasjonatów mają być dla nich inspiracją do realizacji własnych pomysłów.

 

Chcemy kształtować innowacyjne postawy pomniejszając luki pomiędzy cywilizacją naukowo-techniczną a humanistyczną, technologiczne przygotowanie do samoedukacji oraz rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów w świetle teorii MI H. Gardnera. Promujemy cywilizację wiedzy opartej na aktualizowanych danych oraz kreowanie postaw twórczych w konwencji swobodnej zabawy. Jesteśmy przekonani, że nowy model edukacji, gdzie dzieci wspólnie z pasjonatami rozważają istotne dla nauki zagadnienia, w konsekwencji doprowadzi do utrzymania wysokiego poziomu kreatywności w społeczeństwie przygotowując dzieci do funkcjonowania na rynku pracy przyszłości. Wierzymy, że swobodne, samodzielne i szczęśliwe dzieciaki mają znacznie większe szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu dorosłym.

Program sportowy autorstwa dr Bartosza Dolańskiego

 

Jedną z najistotniejszych potrzeb dzieci jest potrzeba ruchu. To niezbędny element, który wiąże się z  poprawą zdrowia, sprawności, kształtowaniem postaw czy też  rozwijaniem wszechstronnych umiejętności.

 

Wykorzystując naturalna potrzebę ruchu można zaszczepić w dziecku potrzebę aktywności fizycznej oraz właściwą higienę zdrowia, które to będą procentować przez całe życie. Poprzez stosowanie urozmaiconych form aktywności fizycznej rozbudza się w dziecku ciekawość poznawczą, wpływa się na kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności motorycznych, rozwój umysłowo- emocjonalny czy też rozwój osobowości.

 

W okresie szkolnym sylwetka dziecko podlega wielu zmianom i przeobrażeniom w wyniku szybkiego wzrostu kończyn i tułowia. Również w układzie kostnym oraz mięśniowym następuje wiele zmian a ponadto wzrasta sprawność narządów wewnętrznych.

 

Ponieważ każda metoda pedagogiczna, wszelkie oddziaływania, zajęcia z dziećmi, każda zabawa, czy tez eksploracja z dzieckiem musi być rozpatrywane poprzez pryzmat rozwoju psychofizycznego dziecka toteż w naszym przedszkolu stosujemy urozmaicone formy aktywności fizycznej uwzględniając przy tym dużą zmienność oraz dbając o  atrakcyjność zajęć.

Formy zajęć wykorzystywane w projekcie creoGEDANIA:

 

Metody gimnastyki twórczej uwzględniające łączenie ruchu z muzyka i rytmem (K. Laban, W. Sherborne).

Ćwiczenia gimnastyczne (kształtujące, orientacyjno-porządkowe)

Zabawy ruchowe (orientacyjne, bieżne, rzutne, skoczne, ze wspinaniem)

Elementy gier zespołowych

 

 

bottom of page