top of page

JAK PRACUJEMY Z UCZNIAMI?

 

 

 • pisanie twórcze: uczniowie dokumentują swoje przemyślenia, historie, wiersze, opowiadania… na kartkach A4, A3, A2, które są potem umieszczane w portfolio/creoKsiążkach. Zamiast skupiać się na błędach, koncertujemy się na podkreśleniu pasji i zaangażowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • nauka matematyki: opieramy się przede wszystkim na poznaniu praktycznym poprzez gry i zabawy matematyczne,  praktyczne zagadnienia - tworzą m.in. magiczne kwadraty, plany meteorologiczne. Uczniowie korzystają również z gier matematycznych i portali typu matzoo.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • praca metodą projektów: przygotowywanie prac wielkoformatowych, projekty interdyscyplinarne w klasach 4-8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • zajęcia przyrodnicze (fizyczno-chemiczne) SmartLab: obejmują typy podstawowych substancji i stanów skupienia. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, uwzględniających jak największe zaangażowanie młodych badaczy. Dzieci realizują zajęcia chemiczne w prawdziwych fartuchach laboratoryjnych oraz goglach ochronnych, co wykształca u nich prawidłowe nawyki dotyczące zasad BHP podczas realizacji eksperymentów naukowych. Dzieci pracują na profesjonalnym sprzęcie chemicznym, co również ma niebagatelne znaczenie, gdyż niejako rozróżnia pozostałe aktywności przedszkolne od zajęć eksperymentalnych z chemii. Dzieci lubią się wcielać w rolę naukowca, a te dodatkowe elementy (środki ochrony osobistej oraz sprzęt) dodatkowo utwierdzają je w poczuciu, że wykonują prawdziwe eksperymenty.

 

 

 

UKŁAD GOOGLOWSKI - SWOBODA W ROZWIJANIU SWOICH PASJI
NASZ NOWY MODEL EDUKACJI ZAKŁADA:

 

 • możliwość popełniania błędów

 • wykorzystanie twórczego i naukowego potencjału dzieci - myślenie dywergencyjne

 • możliwość tworzenia i realizacji własnych pomysłów, projektów, patentów

 • min. 80% zajęć praktycznych (sport, nauka, kultura)

 • humanizacja - człowiek refleksyjny (pytania ontologiczne: o naturę śmierci, cierpienia, wartości)

 • społeczny wymiar edukacji

 • holistyczna edukacja oparta na doświadczeniu praktycznym dając samorealizację poprzez autokreację

 • wykorzystanie wewnętrznego potencjału dzieci poprzez swobodną zabawę

 • wpisujemy się w potrzeby nowoczesnego rynku pracy edukując samodzielnie myślące i samodzielnie działające twórcze jednostki

 • tworzymy platformę współpracy pomiędzy dziećmi i naukowcami

 • dążymy do personalizacji poprzez szacunek - zrozumienie emocji dziecka i elastyczne dopasowanie działań edukacyjnych, otwartość na subiektywizm, wzmacnianie pasji 

 • edukator - kierunkowskaz i organizator przestrzeni edukacyjnej

 • edukator - „pomagacz” czyli osoba techniczna w edukacyjnej przygodznie dziecka (administracyjny czyli osoba aranżująca samodzielne działania dziecka)

 • infrastruktura sportowa stymulująca kulturę fizyczną jako narzędzie do lokowania treści edukacyjnych

 • więcej czasu na zewnątrz budynku szkoły

SPORT + NAUKA = EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OBECNY SYSTEM EDUKACJI - Z CZYM SIĘ NIE ZGADZAMY:

 

 • testocentryzm - najważniejsze jest przygotowanie do testów

 • brak miejsca na popełnianie błędów; nagradzane są tylko poprawne odpowiedzi

 • nadmiar dokumentacji, formalizacja i przerośnięta administracja

 • sztywna podstawa programowa dla wszystkich taka sama

 • brak indywidualizacji, personalizacji edukacji

 • brak wykorzystania empirycznego podejścia

 • brak pomysłu na twórcze wykorzystanie nowych technologii

 • brak twórczej pracy w zespołach

 • brak miejsca na realizację własnych pomysłów, patentów, projektów

 • wykładowa, przeteoretyzowana forma zajęć

 • marginalizacja rozwoju fizycznego i artystycznego dzieci

 • brak swobodnej zabawy

 • brak „edutainment” czyli powiązania rozrywki, zabawy i edukacji

 • brak aktualizowanych treści edukacyjnych

 • standaryzacja wiekowa - dzieci pakowane w grupy zależnie od wieku a nie zainteresowań i relacji

 • brak jakościowego czasu na indywidualne rozmowy

 • przewaga punktualności i posłuszeństwa nad prymatem kreatywności i samodzielności

 
SYSTEM FABRYCZNY
 
 
 
 
 
 
 
 
IMG_6382.JPG
419a6fd2-3fda-4f3c-aa4e-a3bccbf6fab9.JPG
d0de737d-e11d-4ad5-85d7-000fe97523aa.JPG
bottom of page