top of page
rozwój intelektualny
swobodna zabawa
aktywność sportowa

nasz film :)

Rok szkolny 2024/25
Prowadzimy rekrutację głównie do klasy 1 i 4. Mamy pojedyncze miejsca w innych klasach.

Tworzymy nowy model edukacji w oparciu o zrealizowany już projekt Przedszkola Gedania 1922, który łączy naukę i sport w konwencji edukacji przyszłości. W grupie 15 osobowej dzieci zapisane jako kształcone domowo realizują program Szkoły Przyszłości 2020 pod patronatem MEN, FRSE i ERKI, codziennie od 9:00 do 15:00 na terenie 7 hektarów KS Gedania 1922 (świetlica 7:00-9:00 i 15:00-17:00). 

 

 

Dlaczego łączymy sport i naukę?

 

Dla nas rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny dziecka jest równie ważny. Codzienna swobodna zabawa na świeżym powietrzu i codzienne zajęcia sportowe są nieodłączną częścią edukacji w creoGedanii. Wiemy, że naturalna ciekawość każdego ucznia inspiruje poznawczo do realizacji własnych projektów ale tylko wtedy, gdy młody człowiek ma okazję do spontanicznej zabawy i dużo przestrzeni do rozwoju fizycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla kogo jest creoGEDANIA?

 

Chcemy inspirować, zachęcać i podziwiać dzieci, które realizują swoje pomysły. W naszym społeczeństwie przyjęło się, że grzeczne dzieci, które mówią wierszyki na pamięć to przykłady tych dobrze wykształconych maluchów, które wyrastają na ludzi sukcesu. Obecnie - czerpiąc z rozwoju neurobiologii - możemy udowodnić coś zupełnie odwrotnego: nadmierna kontrola i ciągłe porównywanie do osiągnięć rówieśników powoduje, że dzieci tracą poczucie własnej wartości i ciekawość poznawczą. Natomiast ten moment „aha”, kiedy młody człowiek zachwyca się sposobem funkcjonowania silnika czy przez 15 minut wpatruje się w pająka robiącego sieć, jest największym wyzwaniem intelektualno-poznawczym. Naukowcy m.in. na łamach prestiżowego czasopisma Neuron udowodnili, że zachwyt dziecka pomaga w rozwoju pamięci długotrwałej. Chcemy wdrażać ten model nauki połączony z praktycznym poznaniem i zaangażowaniem emocjonalnym, który sprawia, że nasza fascynacja światem wzrasta i chcemy dowiedzieć się więcej. Dzieci zachwycają się około 50 razy dziennie, dorośli około 3 razy w tygodniu. Tę dziecięcą sztukę zachwytu i radość poznawczą chcemy podtrzymywać.

 

 

Czego nie robimy?

 

Nie ustawiamy dzieci w jednym rządku, mamy autorską podstawę programową, pracujemy bez podręczników, bez ocen i zadań domowych. Wiemy, że w przyszłości Twoje dziecko osiągnie odnajdzie się w wymagającej rzeczywistości jeśli będzie miało niezachwianą wiarę we własne możliwości ponieważ pasja i zaangażowanie determinują sukces.

 

 

Czym dla nas jest edukacja?

 

Jest przede się pomysłem na życie (life-long learning) i procesem naturalnym, który wewnętrznie motywuje nas do ciągłego rozwoju. Jesteśmy jedyną placówką w Polsce, która łączy naukę, sport i swobodną zabawę ze sposobnością do realizacji własnych eksperymentów naukowych i prowadzenia swoich wykładów na uczelniach wyższych. U nas edukatorzy wspierają uczniów w procesie pisania własnych książek, odkrywania pasji, tworzenia gier komputerowych czy robotów. 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego łączymy sport i rozwój inteligencji emocjonalnej?

 

Zajęcia sportowe w szkole creoGedania przygotowane są przez profesjonalistów i pokazują dzieciom jak poradzić sobie z emocjami. Specjaliści z KS Gedania 1922 przygotowali aktywności fizyczne dla dzieci w obrębie różnych dyscyplin sportowych. Taki młody człowiek uczy się, że jest częścią drużyny, że nie zawsze odnosi sukces, że współpraca jest niezbędna. Tym zabawom towarzyszą najróżniejsze emocje, z którymi młody człowiek musi się uporać. To są te umiejętności, które sprawią, że dzieci w przyszłości łatwiej odnajdą się z trudnych życiowych sytuacjach.

 

 

Dlaczego nasz program jest pierwszy w Polsce?

 

Od ponad 10 lat badamy i obserwujemy najlepsze placówki edukacyjne na świecie. Project Zero, który powstał na Harvardzie, opiera się na teorii Inteligencji Wielorakich Gardnera i ma jedne z najlepszych wyników edukacyjnych w sztuce a dzieci tworzą wielkoformatowe prace malarskie, rzeźby i konstrukcje użytkowe. Edukacja w Finlandii jest od lat uważana za czołowy system edukacji ponieważ nauczyciele nie oceniają i testują uczniów ale podążają za dzieckiem, które różne zagadnienia realizuje we własnym tempie. Czołowi światowi lingwiści udowadniają, że dzieci są w stanie nauczyć się języków obcych na poziomie dwujęzyczności jeśli rozmawia się z nimi w tych językach od najmłodszych lat (imersja). Kompilując te światowe osiągnięcia edukacyjne tworzymy program autorski w oparciu o zagadnienia od makro do mikro skali.

 

 

Czym różnimy się od standardowych szkół?

 

Postawiliśmy wychowanie szkolne na głowie: edukatorzy inspirują uczniów do aktywności poznawczej w układzie self-access centers a specjaliści z zakresu fizyki i chemii cyklicznie przeprowadzają eksperymenty z uczniami. Mamy pewność, że warto inwestować w pasjonatów, którzy swoją energią twórczą i naukową dodają skrzydeł dziecięcym pomysłom.

W naszej placówce uczniowie mają wybór. Poprzez różnorodne narzędzia i metody dydaktyczne, nasi doświadczeni edukatorzy, na różne sposoby przedstawiają zagadnienia edukacyjne, dostosowując je do poziomu i zainteresowań uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdzie odbywają się zajęcia? 

 

Obiekt mieści się na ponad 7 ha Klubu Sportowego Gedania 1922.

 

 

 

 

 

 

bottom of page