top of page

nasz film :)

ostatnie wolne miejsca dla roczników 2015-2014-2013 

Tworzymy nowy model edukacji w oparciu o zrealizowany już projekt Przedszkola Gedania 1922, który łączy naukę i sport w konwencji edukacji przyszłości. W grupie 15 osobowej dzieci zapisane jako kształcone domowo realizują program Szkoły Przyszłości 2020 pod patronatem MEN, FRSE i ERKI, codziennie od 9:00 do 15:00 na terenie 7 hektarów KS Gedania 1922 (świetlica 7:00-9:00 i 15:00-17:00). 

 

 

Dlaczego łączymy sport i naukę?

 

Dla nas rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny dziecka jest równie ważny. Codzienna swobodna zabawa na świeżym powietrzu i codzienne zajęcia sportowe są nieodłączną częścią edukacji w creoGedanii. Wiemy, że naturalna ciekawość każdego ucznia inspiruje poznawczo do realizacji własnych projektów ale tylko wtedy, gdy młody człowiek ma okazję do spontanicznej zabawy i dużo przestrzeni do rozwoju fizycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla kogo jest creoGEDANIA?

 

Chcemy inspirować, zachęcać i podziwiać dzieci, które realizują swoje pomysły. W naszym społeczeństwie przyjęło się, że grzeczne dzieci, które mówią wierszyki na pamięć to przykłady tych dobrze wykształconych maluchów, które wyrastają na ludzi sukcesu. Obecnie - czerpiąc z rozwoju neurobiologii - możemy udowodnić coś zupełnie odwrotnego: nadmierna kontrola i ciągłe porównywanie do osiągnięć rówieśników powoduje, że dzieci tracą poczucie własnej wartości i ciekawość poznawczą. Natomiast ten moment „aha”, kiedy młody człowiek zachwyca się sposobem funkcjonowania silnika czy przez 15 minut wpatruje się w pająka robiącego sieć, jest największym wyzwaniem intelektualno-poznawczym. Naukowcy m.in. na łamach prestiżowego czasopisma Neuron udowodnili, że zachwyt dziecka pomaga w rozwoju pamięci długotrwałej. Chcemy wdrażać ten model nauki połączony z praktycznym poznaniem i zaangażowaniem emocjonalnym, który sprawia, że nasza fascynacja światem wzrasta i chcemy dowiedzieć się więcej. Dzieci zachwycają się około 50 razy dziennie, dorośli około 3 razy w tygodniu. Tę dziecięcą sztukę zachwytu i radość poznawczą chcemy podtrzymywać.

 

 

Czego nie robimy?

 

Nie ustawiamy dzieci w jednym rządku, mamy autorską podstawę programową, pracujemy bez podręczników, bez ocen i zadań domowych. Wiemy, że w przyszłości Twoje dziecko osiągnie odnajdzie się w wymagającej rzeczywistości jeśli będzie miało niezachwianą wiarę we własne możliwości ponieważ pasja i zaangażowanie determinują sukces.

 

 

Czym dla nas jest edukacja?

 

Jest przede się pomysłem na życie (life-long learning) i procesem naturalnym, który wewnętrznie motywuje nas do ciągłego rozwoju. Jesteśmy jedyną placówką w Polsce, która łączy naukę, sport i swobodną zabawę ze sposobnością do realizacji własnych eksperymentów naukowych i prowadzenia swoich wykładów na uczelniach wyższych. U nas edukatorzy wspierają uczniów w procesie pisania własnych książek, tworzenia gier komputerowych czy robotów lego mindstorms. Natomiast dwumiesięczne cykle tematyczne pokrywają aspekty nauki od makro do mikro skali, czyli od astronomii edukacyjnej do mikrobiologii pod okiem lektorów, którzy rozmawiają z dziećmi w języku angielskim.

 

 

 

 

 

Dlaczego łączymy sport i rozwój inteligencji emocjonalnej?

 

Zajęcia sportowe w szkole creoGedania przygotowane są przez profesjonalistów i pokazują dzieciom jak poradzić sobie z emocjami. Specjaliści z KS Gedania 1922 przygotowali aktywności fizyczne dla dzieci w obrębie różnych dyscyplin sportowych. Taki młody człowiek uczy się, że jest częścią drużyny, że nie zawsze odnosi sukces, że współpraca jest niezbędna. Tym zabawom towarzyszą najróżniejsze emocje, z którymi młody człowiek musi się uporać. To są te umiejętności, które sprawią, że dzieci w przyszłości łatwiej odnajdą się z trudnych życiowych sytuacjach.

 

 

Dlaczego nasz program jest pierwszy w Polsce?

 

Od ponad 10 lat badamy i obserwujemy najlepsze placówki edukacyjne na świecie. Project Zero, który powstał na Harvardzie, opiera się na teorii Inteligencji Wielorakich Gardnera i ma jedne z najlepszych wyników edukacyjnych w sztuce a dzieci tworzą wielkoformatowe prace malarskie, rzeźby i konstrukcje użytkowe. Edukacja w Finlandii jest od lat uważana za czołowy system edukacji ponieważ nauczyciele nie oceniają i testują uczniów ale podążają za dzieckiem, które różne zagadnienia realizuje we własnym tempie. Czołowi światowi lingwiści udowadniają, że dzieci są w stanie nauczyć się języków obcych na poziomie dwujęzyczności jeśli rozmawia się z nimi w tych językach od najmłodszych lat (imersja). Kompilując te światowe osiągnięcia edukacyjne tworzymy program autorski w oparciu o zagadnienia od makro do mikro skali.

 

 

Czym różnimy się od standardowych szkół?

 

Postawiliśmy wychowanie szkolne na głowie: edukatorzy inspirują uczniów do aktywności poznawczej w układzie self-access centers a specjaliści z zakresu fizyki i chemii cyklicznie przeprowadzają eksperymenty z uczniami. Z kolei matematyki dzieci uczą się w warsztacie techniczno - naukowym pod okiem SmartLab. Mamy pewność, że warto inwestować w pasjonatów, którzy swoją energią twórczą i naukową dodają skrzydeł dziecięcym pomysłom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wyglądają przykładowe zajęcia w naszej creoGedanii?

 

Uczniowie realizują tematy od astronomii do mikrobiologii mając trzy aktywności do wyboru (self-access centers). Niektórzy mają swoje strony internetowe, gdzie dokumentowane są wypowiedzi pisemne i prace artystyczne. Inna grupa pracuje na portalu khanacademy.org (edukacjaprzyszlosci.pl) i ma założone są indywidualne konta matematyczne. Uczniowie pracują we własnym tempie i na swoim poziomie. Młodsi uczniowie korzystają z matzoo.pl czy ortofrajdy ale wszyscy codziennie mają czas na swobodną zabawę. Z kolei edukatorzy, którzy rozmawiają z nimi w języku angielskim, również realizują tematy od makro do mikroskali. Wasze dzieci w przyszłości będą korzystały z nowych technologii, więc chcemy je przyzwyczajać do około 40 minutowych zajęć z ICT, gdzie poznają najlepsze światowe programy edukacyjne rekomendowane przez naukowców NASA i UNESCO. Natomiast naukowcy - pasjonaci na zajęciach z fizyki i chemii pokazują dzieciom magiczny kwadrat oraz pomagają zbadać czym jest próżnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdzie odbywają się zajęcia? 

 

Obiekt mieści się na ponad 7 ha Klubu Sportowego Gedania 1922 i korzysta z infrastruktury sportowej: boisk trawiastych, boisk krytych, boiska do piłki plażowej i trzech placów zabaw.

 

 

 

 

 

 

bottom of page