top of page
Leaf Pattern Design

Inspiracja

Wsparcie rozwoju indywidualnych pasji uczniów creoGedanii

 

PO CO POWSTAŁ DOKUMENT?

Chcemy jeszcze bardziej wspierać rozwój pasji naukowych naszych uczniów. Tu znajdziecie informacje na temat konkursów, olimpiad, programów, itp., z których mogą skorzystać Wasi uczniowie / Wasze dzieciaki.

 

DLA KOGO SĄ TE INFORMACJE?

Dla wszystkich edukatorów creoGedanii do indywidualnego kierowania swoich uczniów, dla rodziców chcących wspierać sprofilowany rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci, dla grona psycho-pedagogicznego creoGedanii, które przy obserwacja zauważa szczególne talenty dziecka, dla tutorów jako inspiracja do realizacji celów wybranych przez Tutti.


 

NASZE PROPOZYCJE:

 

Ambasador Szkolnej Wynalazczości 

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/ambasador-szkolnej-wynalazczosci

 

ZOSTAŃ AMBASADOREM SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2023!

Urząd Patentowy RP wraz Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Polską Akademią Dzieci zapraszają do wzięcia udziału w 8. edycji Konkursu Ambasador Szkolnej Wynalazczości! 

Historia wynalazków, odkryć i naukowej rewolucji nie stoi w miejscu: niegdyś alfabet, papier, atrament, ołówek czy wydruk pierwszej książki były „kamieniami milowymi” i zdecydowanie zrewolucjonizowały historię komunikacji. Ich zastosowanie w XIX i XX w. było na tyle powszechne,
że mało kto postrzega je obecnie jako wynalazki. A dzisiaj? Komunikujemy się przy pomocy laptopów, telefonów, tabletów często w wirtualnej rzeczywistości. O takich narzędziach komunikacji nie śnili nasi przodkowie. Przyznacie więc, że możliwość kontaktu z całym światem przy pomocy smartfona, który zmieści się w kieszeni spodni, zdecydowanie ułatwia życie!

Warto dodać, że wymienione przedmioty, oprócz funkcjonalności technicznych posiadają określony wygląd zewnętrzny, nazywany inaczej „ wzorem przemysłowym”. To wygląd produktu czy opakowania decyduje często o naszym wyborze w sklepie (kolor, kształt, faktura, deseń), stąd profesjonalne firmy korzystają w tym zakresie z usług profesjonalnych projektantów. Wzornictwo to jednak nie tylko estetyka - to znaczący element wpływający na funkcjonalność, ergonomię, ekologię czy ekonomię danego produktu.

Jeśli chcielibyście:

 • wykazać się kreatywnym myśleniem i innowacyjnym podejściem do rozwiązywania problemów;

 • sprawdzić się w roli wynalazcy lub projektanta wzornictwa przemysłowego i zaprojektować nowy, innowacyjny produkt poprawiający jakość życia;

 • znaleźć się w gronie laureatów i zdobyć tytuł Ambasadora Szkolnej Wynalazczości wraz z nagrodami ufundowanymi przez Organizatorów i Fundatorów Konkursu

już dziś zacznijcie projektować swoje wynalazki i wzory przemysłowe, a potem prześlijcie wypełniony formularz zgłoszeniowy do 28 kwietnia 2023 r. 

 

Najważniejsze informacje o Konkursie:

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do uczniów polskich szkół podstawowych oraz (po raz pierwszy w historii Konkursu) do uczniów polonijnych placówek za granicą.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

a) Pierwsza kategoria wiekowa: uczniowie od 7 do 10 lat

b) Druga kategoria wiekowa: od 11 do 15 lat

 

Na czym polega Konkurs?

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i zgłoszeniu projektu lub kilku projektów indywidualnie lub w maksymalnie 6-osobowych zespołach (należących do jednej kategorii wiekowej) w dwóch kategoriach konkursowych:

a) wynalazki i inne rozwiązania techniczne

b) wzory przemysłowe

UWAGA: Zgłaszane prace muszą być zgodne z tematem przewodnim 8. Edycji Konkursu, tj. Wynalazki i wzory przemysłowe służące poprawie jakości życia

 

Do kiedy należy zgłosić udział w Konkursie?

Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest spełnienie wymagania formalnego, tj. przesłanie do 28 kwietnia 2023 r.wypełnionego formularza zgłoszeniowego i załączników.

 

Kto może zostać laureatem Konkursu?

Spośród zgłoszonych projektów, do drugiego etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych w każdej kategorii wiekowej:

a) 8 projektów wynalazków/innych rozwiązań technicznych;

b) 8 projektów wzorów przemysłowych.

 

Następnie Jury Konkursu, w każdej kategorii wiekowej, wybierze: po 1 projekcie wynalazku lub innego rozwiązania technicznego oraz po 1 zwycięskim projekcie wzoru przemysłowego, których indywidualni autorzy lub zespoły projektowe otrzymają tytuł: Ambasadora Szkolnej Wynalazczości 2023 oraz nagrody pieniężne.

 

Kto może wesprzeć uczniów w tworzeniu projektów?

Zachęcamy dyrekcje, opiekunów oraz nauczycieli szkół do wspierania swoich uczniów podczas prac nad projektami, rozwijania w nich postaw wynalazczych (m.in. umiejętności dostrzegania problemów, identyfikowania ich, proponowania nowych rozwiązań), niezbędnych do projektowania w przyszłości innowacyjnych rozwiązań. Wszystkie placówki, które zgłoszą projekty uczniów do konkursu i zostaną zakwalifikowane do II etapu, dostaną Dyplomy Ambasad Szkolnych Wynalazców.

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi oświadczeniami dostępne są w zakładce „Regulamin”.

 

Zdolni z Pomorza 

https://zdolnizpomorza.pl

 

Projekt skierowany jest do uczniów z ostatnich klas szkół podstawowych oraz liceum

 

Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych prowadzone będzie zgodnie z produktem finalnym projektu innowacyjnego, dodatkowo planowane jest wdrożenie wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nowych obszarów uzdolnień.

Projekt stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn „Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia), szkoły wyższe (akademickie formy wsparcia), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne formy wsparcia) - w tym również projekty "Pomorski program pomocy stypendialnej".

Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane będzie z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK).

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych (Dz.U.UE.L.2006.394.10):

 • matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,

 • informatycznych,

 • umiejętności uczenia się,

 • społecznych,

 • inicjatywności i przedsiębiorczości. 

W projekcie zaplanowano także objęcie wsparciem nauczycieli, psychologów/pedagogów, co pozwoli im na uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi

 

Kangur Matematyczny 

https://www.kangur-mat.pl

Zasady i cel Konkursu

    Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:

 

Żaczek

klasy 2 szkół podstawowych;

Maluch

klasy 3 i 4 szkół podstawowych;

Beniamin

klasy 5 i 6 szkół podstawowych;

Kadet

klasy 7 i 8 szkół podstawowych;

Junior

klasy I i II liceów i techników,

klasy I, II i III szkół branżowych;

Student

klasy II i III liceów 3-letnich oraz II, III i IV techników 4-letnich.

    Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. 

     Test konkursowy w kategorii "Żaczek" zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów. 

Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty. 

Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.


 

Odyseja Umysłów 

https://odyseja.org

 

Odyseja Umysłu to konkurs twórczego rozwiązywania problemów dla uczniów ze szkoły podstawowej, średniej i wyższej. Odyseusze pracują w drużynach, które reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne i zazwyczaj liczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje trener, który integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej pracę, ale nie sugeruje ani nie narzuca dzieciakom własnych pomysłów.

Jesienią każdego roku publikowanych jest pięć Problemów Długoterminowych. Drużyna wybiera jeden z nich, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje, przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. Uczestnicy razem analizują zadanie i zastanawiają się, jak można sobie z nim poradzić. Następnie wspólnie decydują jak to, co w ich pomysłach najlepsze, połączyć w 8-minutową prezentację – którą na wiosnę przedstawią sędziom oraz publiczności. Podczas konkursu zespół musi się także zmierzyć z Problemem Spontanicznym – niepowtarzalnym zadaniem-niespodzianką, którego treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzy w zaledwie kilka minut.

Odyseusze współzawodniczą ze sobą w czterech grupach wiekowych. Drużyny, które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze wyniki na konkursach regionalnych, awansują do etapu ogólnopolskiego. Jego laureaci mogą z kolei reprezentować Polskę na Finałach Światowych w Stanach Zjednoczonych.
 

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page